• van de wijnboer
  • naar jouw voordeur
  • zonder tussenpersoon

30+ beoordelingen

Disclaimer + Privacy

De informatie zoals weergegeven op on-wine.com (‘het platform’) is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Een bezoeker (gebruiker van het platform) kan geen rechten aan de weergegeven informatie op het platform ontlenen. OnWine B.V. (‘Onwine’) tracht zo zorgvuldig mogelijk de informatie weer te geven op het platform. Onwine maakt daarbij gebruik van input en bronnen (van derden) die betrouwbaar worden geacht. Hierbij kan Onwine niet ten alle tijden instaan voor de correctheid en volledigheid van de weergegeven informatie. Onwine kan evenmin garanderen dat het platform foutloos zal opereren. Daarbij is Onwine niet aansprakelijk voor enige vorm van incorrectheid of onvolledigheid van de getoonde informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Onwine behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op het platform aangeboden informatie. Hieronder is onder andere inbegrepen: het bedrijfsmodel, alle teksten, en het grafisch materiaal waaronder video’s, foto’s en logo’s. Het is niet toegestaan voorgenoemde informatie te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onwine. Daarbij geldt als uitzondering dat voor persoonlijk (of particulier) gebruik de informatie op deze website wel afgedrukt en/of gedownload mag worden.

Websites van derden

Onwine geeft via het platform links naar websites van derden weer. De via deze websites aangeboden producten of diensten worden niet door Onwine aanbevolen. Onwine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dan wel verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Daarnaast aanvaardt Onwine geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of de beschikbaarheid van de (externe) websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van links naar websites van derden is voor eigen risico van de bezoeker. Onwine beoordeeld informatie op websites van derden met beperkte mate, en staat niet garant voor actualiteit, correctheid, redelijkheid of volledigheid van de informatie zoals weergegeven op websites van derden.

Persoonsgegevens

OnWine B.V. respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. OnWine B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.on-wine.com gaat u ermee akkoord dat OnWine B.V. deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

OnWine B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.on-wine.com, [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

OnWine B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OnWine B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- OnWine B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

OnWine B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

OnWine B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OnWine B.V. blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OnWine B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OnWine B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Naast deze functionele en technische cookies maken wij ook gebruik van de onderstaande cookies: 

  • Facebook: Met behulp van Facebook cookies kunnen wij ook gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites. 
  • Google: Wij plaatsen verschillende Google cookies. Deze cookies maken het mogelijk om website analyses en inzichten te verkrijgen in het gebruik van de website, bekeken producten en aankopen. Google cookies maken het ook mogelijk om gepersonaliseerde advertenties te tonen op andere websites. 

Om het cookie-beleid van deze partijen waar we mee werken in te zien en eventueel uw cookie instellingen bij die andere partijen te beheren, verwijzen we u naar:

privacyverklaring van Facebook

privacyverklaring van Google

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OnWine B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. OnWine B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OnWine B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

De wijn komt direct van de wijnboeren, zij sturen de flessen ook eigenhandig op.

  • De wijnboer bepaalt prijs en aanbod
  • Bestel eenvoudig wijn, direct bij de lokale boer
  • De wijnboer verstuurt naar jouw voordeur